Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä 

Syndicate bikes
Kelohongankatu 6
33820 Tampere
info@strongworks.fi

Rekisterin nimi

Rekisteri on nimeltään Rumbleroller.fi-asiakasrekisteri.

Soveltaminen ja käyttö

Asiakasrekisteriä käytetään Rumbleroller.fi-sivuston tilausten käsittelyyn, lähetysten seurantaan, toiminnan kehittämiseen ja joissakin tilanteissa markkinointitarkoituksiin. Asiakas- ja yhteystietoja käsitellään lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Mitään tietoja ei luovuteta 3. osapuolien käyttöön. 

Asiakasrekisterin tiedot 

Asiakasrekisteri sisältää kaikki tai osan seuraavista tiedoista

  • Etu- ja sukunimi
  • Lähisoite 
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Mahdollisesti tilatut tuotteet ja tilaushistoria

Tietojen käyttö

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Asiakasrekisterin suojaus

Asiakasrekisteri on verkkokauppa-alustassa ja suojattu asianmukaisin tavoin. 

Tietojen muutokset ja korjaukset

Asiakasrekisteristä poistetaan, oikaistaan tai täydennetään tietoja tarvittaessa tai asiakkaan pyynnöstä. Muutospyynnöt tulee lähettää kirjallisesti joko sähkö- tai kirjepostilla.

Kaikki asiakasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia ja niiden käsittely tapahtuu samassa viitekehyksessä.